آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره امور پایان نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهاداره امور پایان نامه ها
آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتریاداره امور پایان نامه ها
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیاداره امور پایان نامه ها
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیاداره امور پایان نامه ها
عنوان های پیشنهادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اجرای پایان نامه ها در قالب طرح برون دانشگاهیاداره امور پایان نامه ها
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساباداره امور پایان نامه ها
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالاتاداره امور پایان نامه ها
اطلاعیه دفاع در نیمسال اول 94-93اداره امور پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید غیر هیات علمی در پایان نامه هااداره امور پایان نامه ها
شرایط همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکتری خود دفاع نموده انداداره امور پایان نامه ها
عدم درج نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور ودانشجو در مقالاتاداره امور پایان نامه ها
همکاری اعضا هیات علمی تابع کشورهای خارجیاداره امور پایان نامه ها
اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور دیگر بعد از تصویب نهایی پروپوزالاداره امور پایان نامه ها
بخشنامه نظارت بر جلسات دفاعاداره امور پایان نامه ها
تاکید بر لزوم اجرای ضوابط بخشنامه های مربوط به ظرفیت پذیرش اساتیداداره امور پایان نامه ها
تائید و توشیح پرووزالاداره امور پایان نامه ها
لزوم ارائه رونوشت دعوتنامه اساتیداداره امور پایان نامه ها
ارائه فایل کامل منابع مورد استفاده در پایان نامه علاوه بر CD پایان نامه و رسالهاداره امور پایان نامه ها
نشریات نامعتبر اردیبهشت 94اداره امور پایان نامه ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیاداره امور پایان نامه ها