دانشجویان

 

وب سایت معاونت دانشجویی فرهنگی

 

ورود به سامانه آموزشیار دانشجویان

 

 

ورودبه سامانه قدیم (سیدا )

 

صندوق رفاه
خدمات کتابخانه ای مرکز مشاوره
پست الکترونیک ارتباط با مسئولین
اتوماسیون تغذیه تقویم آموزشی
سامانه پایان نامه ها آئین نامه ها
فصلنامه ها فرم ها
همایش ها

فرم دریافت ایمیل آکادمیک

راهنمای دریافت ایمیل آکادمیک

هزینه خدمات ارزشیابی و صدور مدارک دانش آموختگان  

درخواست خروج از کشور

           دانشجویان عزیز جهت اخذ گواهی خروج از کشور به ترتیب زیر می بایست اقدام نمایند:

    واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴نزد بانک ملی ایران بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
    مراجعه به امور مالی  ساختمان اداری (اتاق شماره ۹) و صندوق رفاه (اتاق ۱۵) جهت تایید فیش واریزی(بند۱)
    مراجعه به امور مشمولین ساختمان اداری (اتاق۲۸) و ارائه اصل فیش واریزی تأیید شده توسط امور مالی و صندوق رفاه واحد
    اخذ کد سخا از دفاتر پلیس ۱۰+ جهت رمزورود به سایت خروج از کشور
    مراجعه به سایت   services.epolice.ir (قسمت مربوط به خروج از کشور) و انجام مراحل ثبت درخواست خروج از کشور به طور کامل تا ارسال شدن درخواست به دانشگاه و پیگیری دانشجویان از طریق همین سایت تا گرفتن جواب تأیید درخواست از دانشگاه ( مدت زمان سفر تفریحی حداکثر۲۰ روز و سفر زیارتی ۳۰ روز می باشد)

توضیحات:

الف: پس از ثبت درخواست در سایت فوق الذکر (نظام وظیفه) استعلام وضعیت دانشجو به صورت اینترنتی و توسط حوزه نظام وظیفه از دانشگاه انجام می پذیرد و نیازی به حضور دانشجو جهت پیگیری درخواست نمی باشد.

ب: جهت اخذ گذرنامه نیز دانشجو می بایست از طریق سایت فوق الذکر اقدام نمایند.