اولویت های پژوهشی

 

همکاران و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با احترام به اطلاع می رساند در این قسمت اولویت های پژوهشی سازمانها و نهاد های مختلف که به دانشگاه ارسال می شود و یا دانشگاه متولی مطالعه برروی آنهاست ارایه شده است. در صورتیکه برروی هر یک از عنوانها کلیک کنید سر فصل ها و سایر مشخصات مورد لزوم قابل رویت و چاپ خواهد بود.

اولویت های پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه  
اولویت های پژوهشی دادگستری جمهوری اسلامی ایران  
اولویت های پژوهشی معاونت فرهنگی دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی گروه مشاوره دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی معاونت دانشجویی دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی گروه مهندسی عمران دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی گروه های ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رودهن  
اولویت های پژوهشی معاونت عمران دانشگاه رودهن  

اولویت های پژوهشی بانک حکمت ایرانیان

 
اولویت های پژوهشی استانداری خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در سال ۱۳۹۱
اولویتهای پژوهشی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان زنجان در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱
اولویت پژوهشی شهرداری خضری دشت بیاض در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۱
اولویت پژوهشی اداره کل امور عشایری استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی پست بانک در سال ۱۳۹۱
پروژه های شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی بانک سپه در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۱
اولویت پژوهشی شهرداری آرین شهر در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب اصفهان در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی پژوهشکده آمار در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی شرکت آلومینای ایران در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل نوسازی مدارس استان قم در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی شهرداری شوسف در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی شهرداری اسفدن در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در سال ۱۳۹۱
اولویت های پژوهشی شرکت برق منطقه ای گیلان در سال ۱۳۹۱


«۳ و ۲ و۱

«۳و۲و۱