روسای واحد از ابتدا تاکنون

 

 

 

موسس:آیت الله سید احمد میرخانیروسای واحد از ابتدا

 

ردیف      تصویر  نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب پایان تصدی
1
 


محمد کاظم شریعت پناهی
 

1362 

 1365

  سید مهدی حسینی  

1365 

 1386

  غلامحسین حیدری 

 1386

1391 

4   علیرضا ایرانبخش

1391

1393

 5   نقی شجاع

1393

1396

  حسن شهرکی پور 1396 تاکنون