حوزه ریاست

دفتر ریاست دانشگاه دارای یک مسئول دفتر و دو نفر متصدی امور دفتری است که با توجه به اهمیت پاسخگویی به مراجعان یکی از پر مراجعه ترین بخشهای اداری دانشگاه است. در حال حاضر آقای فرهنگ مسئولیت دفتر ریاست را به عهده دارند.

جهت مشاهده کل حوزه اینجا کلیک نمائید.