سامانه پژوهشیار

 

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی جهت ورود به سامانه پژوهشیار به آدرس  https://ris.iau.ac.ir مراجعه نمایند.

جهت مشاهده راهنمای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.