دفترچه تلفن مسئولین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تلفن مستقیم

 

ایمیل

دکتر حسن شهرکی پور

ریاست دانشگاه

76505681

 

  chansellor@riau.ac.ir

 

حجت الاسلام حسینی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

76502056

nahadvelayat@yahoo.com

 

دکتر ابراهیم ذوالقرنین

معاون توسعه مدیریت و منابع

76507673

ezolgharnein@riau.ac.ir

دکترحمیدرضا فاطمی پور

معاون علمی

76507668

fatemipour@riau.ac.ir

دکتر مالک میرهاشمی

معاون پژوهش و فناوری 76506887  

 سید صالح مرادی

 عامل خزانه داری و رییس امور مالی

76507653

 

 علیرضا حسین شرقی

 رئیس امور اداری

 76507671

edari@riau.ac.ir

حسین شریعتی

مدیر آموزش

 76507668

Hosein.shariati@yahoo.com

محمد جواد قائدمحمدی 
رپیس امور دانشجویی

76502367

 

  بینش مطهر 2359داخلی  

 فاطمه محمود خانی

 مسئول مرکز اطلاعات و آمار

76507669

itmanager@riau.ac.ir

 

مدیر روابط عمومی

76507674 

76509323

public@riau.ac.ir