تماس با دانشگاه

آدرس پستی :رودهن - مجتمع دانشگاهی، صندوق پستی 189

 تلفن :۹ الی ۷۶۵۰۵۸۹۱-۰۲۱و ۲۴الی ۷۶۵۰۵۰۱۵-۰۲۱

آدرس پست الکترونیک :
info@riau.ac.ir

نمابر:۷۶۵۰۷۶۶۵-۰۲۱
کد پستی :۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱


 برای دیدن شماره تلفن های قسمت های مختلف دانشگاه اینجا
را کلیک کنید