سامانه پایان نامه ها

 
جهت ورود به سامانه 
پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.


شماره تماس امور پایان نامه ها: 9-02176505891  داخلی 2517

ایمیل امور پایان نامه ها:  thesis@riau.ac.ir

برای عدم مشابهت موضوع پایان نامه دانشجویان گرامی به iran doc (قسمت پیشینه پژوهشی) و شبکه سیکا مراجعه نمایید.

توجه: جهت ثبت فایل مستندات عدم مشابهت موضوع از برنامه win rar استفاده کنید 
توجه: قابل توجه دانشجویان ارشد ، قبل از انتخاب استاد مشاور با مدیر پژوهش دانشکده هماهنگی های لازم را انجام دهید.
توجه: لطفا اسم فایل پایان نامه هنگام آپلود را شماره دانشجویی خود قرار دهید.


جهت مشاهده فایل راهنما سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم های کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم های دکتری اینجا کلیک نمایید.


جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید(pdf)

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید(word)

دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی