اخبار

بازدید سرزده دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از دانشکده سما

بازدید سرزده دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از دانشکده سما

دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، طی بازدیدی سرزده از مراحل اداری، آموزشی و دانشجویی دانشکده سما بازدید و در خصوص روند راهکارهای جذب دانشجو در رشته های مختلف کاردانی بحث و گفتگو و به مشکلات مطرح شده از سوی همکاران پاسخ داده شد

ادامه مطلب
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با شهرداری آبعلی

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با شهرداری آبعلی

با حضور دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ، دکتر سعیدصفری رئیس دانشکده کشاورزی ، افشین رنجبر مسئول دفتر اقتصاد دانش بنیان و مهندس کاظم شریف آهی شهردار آبعلی ،قربانی مسئول فضای سبز شهرداری آبعلی جلسه ای درخصوص پروژه جنگل کاری (صدهکتاری ) آبعلی در واحد رودهن برگزار گردید.

ادامه مطلب