اطلاعیه ها

قابل توجه متقاضیان تکمیل ظرفیت در مقاطع کاردانی- کارشناسی و کارشناسی ارشد

قابل توجه متقاضیان تکمیل ظرفیت در مقاطع کاردانی- کارشناسی و کارشناسی ارشد پیرو مصوبه مورخ ۹۸/۸/۱شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص تکمیل ظرفیت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در مقاطع فوق الذکر برابر جدول زمانی ذیل ثبت نام و انتخاب رشته انجام می پذیرد.

ادامه مطلب