اطلاعیه ها - آرشیو

آدرس های سامانه آموزشیار

با سلام با توجه به آغاز به کار سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با نام آموزشیار لازم است دانشجویان و اساتید از طریق آدرس های ذیل اقدام به انجام فعالیتهای آموزشی خود نمایند

ادامه مطلب