اطلاعیه ها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان گرامی که در مورخه ۳۰ و ۳۱ تیر ماه امتحان دارند

امتحانات این دروس برابر تاریخ وراس ساعت ذکر شده در کارت امتحان در مورخه های ۳۰ و ۳۱ تیر ماه از طریق سامانه سیدا برگزار خواهد شد . لذا دانشجویان محترم جهت شرکت در امتحان برابر ویدئو آموزشی ذیل اقدام نمایید. ستاد آموزش غیر حضوری واحد

ادامه مطلب