اطلاعیه ها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر

دفتر ستاد شاهد وامور ایثارگران درنظر دارد کارگاه آموزشی مقاله نویسی(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر )رادر آذرماه 94 برگزار نماید. علاقه مندان جهت ثبت نام به ساختمان اداری طبقه اول مراجعه فرمایند

ادامه مطلب