اخبار - آرشیو

آشنایی با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برتر پنجمین جشنواره فرهیختگان
گفت‌وگو با سعیده حاجی قاسمی باشگاه پژوهشگران رودهن

آشنایی با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برتر پنجمین جشنواره فرهیختگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در پنجمین جشنواره فرهیختگان به عنوان یکی از سه باشگاه پژوهشگران برتر انتخاب و از سعیده حاجی قاسمی مسئول آن قدردانی و تجلیل شد.

ادامه مطلب
برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در ماه رمضان

برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در ماه رمضان

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن باهمکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درواحدرودهن در ماه مبارک رمضان برنامه های متعددی را برای دانشگاهیان تدارک دیده است. این برنامه های فرهنگی در این ماه عزیز هر ساله برگزار می شود و امسال نیز با تنوع بیشتر نسبت به سالهای گذشته برگزارمیگردد.

ادامه مطلب
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن دراجرای طرح های مشاوره ای و به روزرسانی دانش و تجهیزات درشهرستان دماوند
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن دراجرای طرح های مشاوره ای و به روزرسانی دانش و تجهیزات درشهرستان دماوند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: استفاده از علوم دانشگاه با توجه به تفاهم نامه و اعلام همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن در طرح های مشاوره ای و به روزرسانی دانش و تجهیزات و نوع تولید و تسهیل روند دریافت مجوز های صنعتی جهت ایجاد تمایل ورود سرمایه‌گذاران به احداث واحد صنعتی در ناحیه صنعتی آیینه ورزان می تواند از پیشنهادهای اقتصادی در راستای فعال شدن این ناحیه های صنعتی باشد.

ادامه مطلب
حمایت از طرح ها وایده های فناورانه دانشجویان واعضای هیات  علمی  در مرکز رشد واحد های فناور تا تبدیل به محصول و تجاری سازی
معاون پژوهش وفناوری واحدرودهن

حمایت از طرح ها وایده های فناورانه دانشجویان واعضای هیات علمی در مرکز رشد واحد های فناور تا تبدیل به محصول و تجاری سازی

مدیرگروه ، اعضای هیات علمی و اساتید گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه دریک برنامه دو ساعته از مرکز رشد واحد های فناور بازدید به عمل آوردند .

ادامه مطلب