اخبار - آرشیو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  دریک نگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دریک نگاه

رودهن:روابط عمومی –ایرج صادقعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به عنوان بخشی از مجموعهٔ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر ایران است. این واحد در سال ۱۳۶۲ دایر شد و هم اکنون به عنوان یک قطب علمی در شرق استان تهران به شمار می آید

ادامه مطلب