آرشیو اخبار

چاپ کتاب محیط های یادگیری دانشگاهی طبیعت گرا در واحد رودهن

چاپ کتاب محیط های یادگیری دانشگاهی طبیعت گرا در واحد رودهن

"محیط های یادگیری دانشگاهی طبیعت گرا" عنوان کتابی است که از سوی اعضاء هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، توسط انتشارات جهاد دانشگاهی با حمایت دبیرخانه فارسی زبان علم به چاپ رسید

ادامه مطلب
بازدید ازدانشکده پردیس بین الملل وبیمارستان دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

بازدید ازدانشکده پردیس بین الملل وبیمارستان دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

بازدید دکتر احمد فخری رئیس نظارت و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیردولتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه دانشگاه آزاداسلامی ، دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پژشکی آزاد اسلامی استان تهران از بیمارستان و دانشکده پردیس بین الملل واحد رودهن

ادامه مطلب
بانوان نقش موثری در تحکیم خانواده ایفا می کنند

بانوان نقش موثری در تحکیم خانواده ایفا می کنند

با حضور دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دکتر علیرضا زمانی نوری معاون فرهنگی دانشجویی، دکتر ابراهیم ذوالقرنین معاون توسعه مدیریت و منابع، خانم طهورا نوروزی کارشناس مطالعات خانواده وزنان در وزارت کشور، تعدادی از اعضای هیات علمی و کارکنان بانوی واحد رودهن نشست علمی دلواپسی های زنان در کشاکش سنت و مدرنیته برگزار شد

ادامه مطلب
تجلیل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ازجانباز سال های دفاع مقدس

تجلیل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ازجانباز سال های دفاع مقدس

دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، حجت الاسلام محمد حسین احمدزاده مسئول فرهنگی بسیج اساتید، دکتر ابراهیم ذوالقرنین معاون توسعه و مدیرت منابع وعلیرضا سلطانی مدیرگزینش دانشگاه، با حسن مهر پویا جانباز سال های دفاع مقدس دیدار نمودند.

ادامه مطلب