آرشیو اخبار

تولید  محلول‌ ضدعفونی‌کننده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

تولید محلول‌ ضدعفونی‌کننده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن اعلام کرد نخستین محلو ل ضدعفونی دست و سطوح پایه الکل بدون نیاز به آبکشی که دارای موارد مصرف باطیف ضدمیکروبی گسترده علیه انواع باکتری های گرم مثبت ومنفی وعفونت های بیمارستانی است ،توسط شرکت دانش بنیان رنگین نانو ساختار مستقر درمرکز رشد واحدهای فناور رودهن تولیدشد.

ادامه مطلب
معارفه نماینده جدید رئیس دانشگاه آزاداسلامی درهیئت نظارت برفعالیت تشکل های دانشگاهی   واحدهای شرق استان تهران

معارفه نماینده جدید رئیس دانشگاه آزاداسلامی درهیئت نظارت برفعالیت تشکل های دانشگاهی واحدهای شرق استان تهران

با حضور دکتر محمد قربانی مدیرکل تشکل های اسلامی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی رٌوسا ،معاونین فرهنگی دانشجویی ومعاونان نهادنمایندگی مقام معظم رهبری درواحدهای شرق استان تهران، برخی نمایندگان تشکل های دانشجویی، مراسم تکریم و معارفه نماینده جدید تشکل های اسلامی و سیاسی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد

ادامه مطلب
چهارمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا

چهارمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا

چهارمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا با حضور دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، معاونان و مدیران، شرکت های دانش بنیان رنگین نانو ساختار و شرکت آتیه حکمت آبتین در محل دفتر ریاست واحد برگزار شد

ادامه مطلب