آرشیو اخبار

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن دراجرای طرح های مشاوره ای و به روزرسانی دانش و تجهیزات درشهرستان دماوند
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن دراجرای طرح های مشاوره ای و به روزرسانی دانش و تجهیزات درشهرستان دماوند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: استفاده از علوم دانشگاه با توجه به تفاهم نامه و اعلام همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن در طرح های مشاوره ای و به روزرسانی دانش و تجهیزات و نوع تولید و تسهیل روند دریافت مجوز های صنعتی جهت ایجاد تمایل ورود سرمایه‌گذاران به احداث واحد صنعتی در ناحیه صنعتی آیینه ورزان می تواند از پیشنهادهای اقتصادی در راستای فعال شدن این ناحیه های صنعتی باشد.

ادامه مطلب
حمایت از طرح ها وایده های فناورانه دانشجویان واعضای هیات  علمی  در مرکز رشد واحد های فناور تا تبدیل به محصول و تجاری سازی
معاون پژوهش وفناوری واحدرودهن

حمایت از طرح ها وایده های فناورانه دانشجویان واعضای هیات علمی در مرکز رشد واحد های فناور تا تبدیل به محصول و تجاری سازی

مدیرگروه ، اعضای هیات علمی و اساتید گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه دریک برنامه دو ساعته از مرکز رشد واحد های فناور بازدید به عمل آوردند .

ادامه مطلب
دامنه ی سرافراز دماوند پذیرای کارکنان و اعضای هیات علمی واحد رودهن

دامنه ی سرافراز دماوند پذیرای کارکنان و اعضای هیات علمی واحد رودهن

در اجرای تقویم بهاره و به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاداسلامی و فتح خرمشهر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن طبق روال سالهای قبل ششمین همایش پیاده روی و گلگشت دشت لار برای کارکنان و اعضای هیات علمی برگزارنمودند

ادامه مطلب