آرشیو اخبار

تقدیروتشکراز واحدرودهن توسط معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید شهرستان های استان تهران

تقدیروتشکراز واحدرودهن توسط معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید شهرستان های استان تهران

جلسه ستاد شاهد و امور ایثارگران با حضور دکتر شجاع رئیس واحد، حاج آقا شفیع پور معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید شهرستان های استان تهران، امیرمرادی رئیس بنیاد شهید شهرستان دماوند، حاج آقا احمدزاده معاون فرهنگی واحد، دکتر جلاچور معاون دانشجویی واحد و حسین محمدی مسئول ستاد شاهد و امور ایثارگران واحد رودهن تشکیل شد.

ادامه مطلب