تصویب و اعطای اعتبار علمی – پژوهشی «پژوهشنامة ادب حماسی» واحد رودهن

۱۸ تیر ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۸ کد : ۸۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۹۵


با توفیق الاهی، وزارت جلیل‌القدر علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی – پژوهشی «پژوهشنامة ادب حماسی» دانش‌کدة زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن را در جلسة کمیسیون مورّخ 21 خردادماه 1393 تصویب و طی نامة شمارة 63707/18/3 مورّخ 15 تیرماه 1393 توسط مدیر کل محترم دفتر گسترش تولید علم دانش‌گاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگارفرهیختگان ،این نشریه به صاحب‌امتیازی دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن و مدیر مسؤولی و سردبیری مهدی ماحوزی و عضویت استادان مهدی محقق – محمود طاووسی – امیربانو کریمی – سیّد محمد حسینی – سید علی‌محمد سجّادی – مهدی ماحوزی – مهرانگیز اوحدی اصفهانی – عبدالحسین فرزاد – ماندانا هاشمی – محمدنوید بازرگان به عنوان هیأت تحریریه و مدیریت داخلی خانم شهین اوجاق‌علی‌زاده اداره می‌شود.
از آن‌جا که این نشریه از سال 1384 تا 1392 با نام «پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب» انتشار می‌یافت وزارت علوم مقرّر کرد که حوزة علمی مجله‌های دانش‌گاه‌ها و مراکز علمی باید محدود به یکی از مباحث زیر باشد: ادب غنایی، ادب حماسی، ادب تعلیمی و ادب عرفانی.
این واحد دانش‌گاهی برای رشتة زبان و ادبیات فارسی موضوع «ادب حماسی» را برگزید که مورد تصویب قرار گرفت. بدین ترتیب، «پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب» که 13 شمارة آن با همین عنوان منتشر شده بود، از شمارة 14 به بعد با عنوان «ادب حماسی» فرصت نشر یافت.
دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن ضمن شایسته‌ترین مراتب سپاس‌گزاری از دقّت علمی و اخلاص عمل داوران و اعضای کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این موفقیّت درخشان را به جامعة علمی کشور، پژوهش‌گران، نویسندگان مقاله‌ها، استادان و دانش‌جویان گرامی و نیز مسؤولان این نشریّه تهنیت می‌گوید و امیدوار است ازین پس نیز با کوشش‌های بیش‌تر بر افتخارات این واحد دانش‌گاهی بیفزایند.

1393/4/18 11:58:03

نظر شما :