قابل توجه در راستای تکریم ارباب رجوع ودانشجویان وبهبود برنامه ریزی های دانشکده وکسب اطلاع از کاستی ها واصلاح آنها فرم نظر خواهی را پر وسپس ارسال نمایید.1/11/92

۳۰ مهر ۱۳۹۲ | ۱۷:۳۸ کد : ۸۰۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۲۵

نظر شما :