کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی درواحد رودهن

۰۸ خرداد ۱۳۹۰ | ۱۴:۰۲ کد : ۶۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۶۷۳
کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد.


کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد.

ثابت رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهن گفت:کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی با شرکت گسترده اعضای باشگاه پژوهشگران جوان برگزارشد.

وی گفت: مدرس این دوره کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی دکتررکنی- دانشیاردانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

دکتررکنی دراین کارگاه نحوه نگارش صحیح مقالات ISIموانع موجود درفرایند ارائه مقاله تا پذیرش آن استفاده ازنرم افزارEndnoteبرای مستند سازی رامورد تدریس قرار داد.


نظر شما :