جدول رشته های بدون آزمون

۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۸ کد : ۶۳۷۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۷۵۰
.

دانشگاه آزاد اسلامی جامع رودهن به عنوان بزرگترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان تهران با بیش از 37 سال سابقه درخشان علمی، پژوهشی و برخورداری از اساتید مجرب و امکانات و تجهیزات آموزشی- کارگاهی- آزمایشگاهی پیشرفته مطابق با استانداردهای نظام آموزش عالی کشور شرایط جذب و پذیرش دانشجو بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته به شرح جدول پیوست را دارد.

لازم به ذکر است ثبت نام داوطلبین از طریق سایت www.azmoon.org برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400 انجام می پذیرد.

جدول رشته های بدون آزمون

ردیف

کد رشته

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سیستم آموزشی

مدرک پایه تحصیلی مورد نیاز

1

20101

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

تمام وقت

پیش دانشگاهی، نظام قدیم و نظام 3-3-6

2

20312

آموزش زبان انگلیسی

"             "

"

"          "

3

20315

مترجمی زبان انگلیسی

"             "

"

"          "

4

20418

فقه و حقوق اسلامی

"             "

"

"          "

5

20612

علوم تربیتی

"             "

"

"          "

6

20812

علوم سیاسی

"             "

"

"          "

7

20915

اقتصاد

"             "

"

"          "

8

21211

مدیریت صنعتی

"             "

"

"          "

9

21245

مدیریت مالی

"             "

"

"          "

10

21260

مدیریت کسب و کارهای کوچک

"             "

"

"          "

11

20301

حسابداری

"             "

"

"          "

12

21475

علوم ورزشی

"             "

"

"          "

13

21602

مشاوره

"             "

"

"          "

14

30123

ریاضیات و کاربردها

"             "

"

"          "

15

30343

شیمی کاربردی

"             "

"

"          "

16

30599

زیست شناسی گیاهی

"             "

"

"          "

17

40119

مهندسی برق

"             "

"

"          "

18

40310

مهندسی صنایع

"             "

"

"          "

19

40401

مهندسی عمران

"             "

"

"          "

20

40675

مهندسی مکانیک

"             "

"

"          "

21

41054

مهندسی کامپیوتر

"             "

"

"          "

22

50170

علوم و مهندسی باغبانی

"          "

"

"          "

23

50205

اقتصاد کشاورزی

"             "

"

"          "

24

50395

مهندسی مکانیک بیوسیستم

"             "

"

"          "

25

50396

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

"             "

"

"          "

26

50398

علوم و مهندسی خاک

"             "

"

"          "

27

50422

علوم و مهندسی صنایع غذایی

"             "

"

"          "

28

50668

علوم و مهندسی محیط زیست

"             "

"

"          "

29

60102

طراحی صنعتی

"             "

"

"          "

30

60205

مهندسی شهرسازی

"             "

"

"          "

31

60220

معماری داخلی

"             "

"

"          "

33

20312

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

پاره وقت

پیش دانشگاهی

34

20315

مترجمی زبان انگلیسی

"             "

"

"          "

35

20735

روانشناسی

"             "

"

"          "

36

21301

حسابداری

"             "

"

"          "

37

40401

مهندسی عمران

"             "

"

"          "

38

41054

مهندسی کامپیوتر

"             "

"

"          "

39

20803

حقوق

"             "

"

"          "

40

30578

زیست فناوری

"             "

"

"          "

41

30586

زیست سلولی و مولکولی

"             "

"

"          "

42

60202

مهندسی معماری

"             "

"

"          "

43

10602

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ناپیوسته

تمام وقت

کاردانی (فوق دیپلم)

44

20312

آموزش زبان انگلیسی

"            "

"

"          "

45

20315

مترجمی زبان انگلیسی

"           "

"

"          "

46

21301

حسابداری

"            "

"

"          "

47

21403

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

"          "

"

"          "

48

21724

کارشناس حرفه­ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

"          "

"

"          "

49

30801

آمار

"          "

"

"          "

50

40893

مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

"          "

"

"          "

51

41420

مهندسی فناوری مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت

"            "

"

"          "

52

41421

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

"            "

"

"          "

53

40892

مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو

"          "

"

"          "

54

50305

مهندسی تولیدات گیاهی

"          "

"

"          "

55

60205

مهندسی شهرسازی

"          "

"

"          "

56

40889

مهندسی حرفه ای معماری

"             "

"

"          "

57

70138

سخت افزار کامپیوتر

"            "

"

"          "

58

70402

مهندسی اجرائی عمران

"            "

"

"          "

59

20885

حقوق- حقوق ثبتی

"            "

"

"          "

60

21301

حسابداری

کاردانی پیوسته

تمام وقت

فنی حرفه ای یا کاردانش

61

21408

تربیت بدنی

"            "

"

"          "

62

40100

الکترونیک عمومی

"            "

"

"          "

63

40132

الکتروتکنیک

"            "

"

"          "

64

40680

مکانیک خودرو

"            "

"

"          "

65

40943

عمران

"            "

"

"          "

66

41052

نرم افزار کامپیوتر

"            "

"

"          "

67

50156

فناوری تولیدات باغی

"            "

"

"          "

68

50157

فناوری تولیدات زراعی

"            "

"

"          "

69

60268

فتوگرافیک- گرافیک

"            "

"

"          "

70

60206

معماری

"            "

"

"          "

71

20312

آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

پیش دانشگاهی، نظام قدیم و نظام 3-3-6

72

20430

تربیت معلم قرآن

"            "

"

"          "

73

20627

آموزش و پرورش ابتدایی

"            "

"

"          "

74

11301

حسابداری

"            "

"

"          "

75

21726

کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاعات رسانی

"            "

"

"          "

76

50518

تکنولوژی محیط زیست

"            "

"

"          "

77

50606

تکنولوژی تولیدات گیاهی

"            "

"

"          "

78

30116

تربیت معلم آموزش ریاضی

"            "

"

"          "

79

30801

آمار

"            "

"

"          "

80

40423

کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان

"            "

"

"          "

81

40976

کاردانی فنی عمران- منابع آبهای سطحی

"            "

"

"          "

82

41052

نرم افزار کامپیوتر

"            "

"

"          "

83

60206

معماری

"            "

"

"          "


( ۱۹ )

نظر شما :