تالیف کتاب رد پای سرمایه فرهنگی درعرصه کار وتولید توسط عضو هیات علمی واحد رودهن

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۹ کد : ۶۲۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۷۲
کتاب رد پای سرمایه فرهنگی درعرصه کار وتولید توسط دکتررزیتا سپهرنیا عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در مقدمه این کتاب آمده است: سرمایه فرهنگی امروز فقط یک کلید واژه علمی محسوب نمی شود، بلکه در بسیاری از کشورها از این قالب برای برنامه ریزی های بلند مدت و سناریوهای آینده پژوهی در تبیین چشم اندازهای آتی و ورود به عرصه های رقابتی استفاده می شود. باید بخاطر سپرد که با ارزش ترین سرمایه های سازمانی، اجتماعی و بین المللی، حضور سرمایه های انسانی متفکر و کارآمد است، آن چه که امروز از آن بعنوان سرمایه فرهنگی نام برده می شود.  از این رو بنظر می رسد که سیاست گذاران عرصه های کار و تولید باید به سرمایه فرهنگی بعنوان جعبه ابزارمدیریتی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه بیشتری نمایند، تا بتوانند برای آینده کشور، چشم انداز تغییر، رشد و توسعه پایدار را نوید دهند.

برای ایجاد تغییر در آینده کاری کشور، باید تغییرات را از امروز آغاز نمود. طبیعتاً کلید این جعبه ابزار مدیریتی نظام آموزشی خواهد بود که می تواند کارگر ساده را به کارگر دانش محور، اطلاعات محور، ماهر و خلاق مبدل نماید. تولید و بازتولید سرمایه های فرهنگی هدفمند، می توانند با القای مهارت های انسانی و ارتقاء دانش های تخصصی و با بهره گیری از آموزش و پرورشی مستمر، در عرصه خانواده و نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی، تولید سرمایه فرهنگی فاخر را ممکن و مقدور سازند، سرمایه های مولدی که می توانند پایتخت فرهنگی ایران را بیش از پیش برجسته تر نمایند..

 در این کتاب با چنین رویکردی به مقوله سرمایه فرهنگی و ضرورت های ایجابی آن در عرصه های کار و تولید توجه شده است و راهکارهای عملیاتی مبتنی بر اکولوژی فرهنگ ملی برای تحقق این مهم ارائه شده است. خوانندگان این کتاب می توانند ضمن آشنایی با مفهوم سرمایه فرهنگی و ابعاد و زمینه های مرتبط با آن، با فرهنگ کار و شاخص های آن و همچنین نقش سرمایه فرهنگی در تحقق فرهنگ سلامت کار در حوزه های کار و تولید در کشور ایران بیشتر آشنا شوند.

 امید آن می رود که ردپای سرمایه فرهنگی بتواند در تمامی حوزه ها و سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت های کلان کشوری، جولانگاهی مقتدر را از آن خود نماید. 

 


نظر شما :