تالیف کتاب نمای سکونت در بناهای تاریخی توسط عضو هیات علمی واحد رودهن

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۴ کد : ۶۲۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۵
کتاب نمای سکونت در بناهای تاریخی توسط دکتر رضا نقدبیشی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و عباس ظهیری فرد تالیف و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  در مقدمه این کتاب آمده است:

 معماری ایران در بناهای تاریخی محصول شناخت و پرداخت متعالی نیازها، رفتارها، تکنیک های ساخت و آینده نگری است. آنچه پیش رو رفت بیان می کند که حضور انسان در فضا حاصل قابلیت فضا در ایجاد رفتار است. تأثیر قطعی فضای معماری (در هر نوع) بر رفتار انسان در تمامی لحظات امریست که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. همچنین تغییر فضا برای تأمین نیازها و ایجاد قرارگاه های رفتاری محصول توجه به محیط است که باید در جهت آسایش، آرامش، رضایتمندی و احساسات انسان حرکت کند. در پژوهش پیش رو بیان شد که عدم توجه به نیاز های انسان و عدم تأمین قابلیت در محیط برای وقوع رفتار باعث ایجاد یا افزایش استرس و هیجان در محیط شده و انسان درگیر اضافه بار محیطی خواهدشد. به تبع آن احساس امنیت، عزت نفس، معنویت و... که از نیاز های اساسی محسوب می شود حذف شده و فرد برای تأمین آنها دست به رفتار های مخرب می زند. این رفتارها به وجودآورنده مخاطرات اجتماعی است که محیط را آلوده، کالبد را تخریب و حضور در هر فضایی را ناممکن می کند. به نظر می رسد اصلاح محیط در جهت ایجاد آسایش، آرامش و رضایتمندی باعث کم شدن استرس های محیطی شده و رفتار انسان در اجتماع را اصلاح می کند. معماری و معماری داخلی به عنوان مؤثرترین روش بر کنترل یا اصلاح رفتار فرد می تواند، با کم کردن استرس ها و اضافه بارهای محیطی، بسیار در اصلاح مخاطرات اجتماعی مؤثر باشد. همچنین این نتیجه به دست آمد که حذف استرس ها و مخاطرات منجر به تأمین نیازها و اصلاح رفتارها خواهد شد و در نهایت رویکرد انسان نسبت به رفتار در فضا تغییر می کند. رفتار صحیح، قرارگاره رفتاری خاص خود را می طلبد و آنجاست که محیط ناخودآگاه توسط فرد اصلاح می شود و پایدار می ماند

.


( ۱ )

نظر شما :