دستورالعمل بازخرید سنوات خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه

۲۴ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۴ کد : ۵۶۲۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۱۰
.

اطلاعیه

دستورالعمل بازخرید سنوات خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه

به استناد بخشنامه شماره 33130//50 مورخ 99/7/21 سازمان مرکزی، کلیه اعضای محترم هیات علمی تمام وقت غیربازنشسته ، با مرتبه علمی مربی و استادیار، دارای شرایط ذیل می توانند حداکثر تا مورخ 99/9/15 جهت ارائه درخواست پس از بررسی واخذ موافقت های لازم ازسوی رئیس دانشکده ، معاون آموزشی و ریاست واحد دانشگاه  و سپردن تعهدات لازم، به اداره کارگزینی هیات علمی مراجعه نمایند:

  1. خانم ها: بازخرید سنوات خدمت برای افرادی که حداکثر دارای 26 سال سابقه پرداخت حق بیمه (داخل و خارج دانشگاه) می باشند، به ازای هر سال خدمت در دانشگاه با پرداخت حداکثر 45 روز حقوق به شرح مندرج در آخرین حکم حقوقی (با کسر حق تاهل، حق اولاد و حق مسکن) امکان پذیر می باشد.
  2. آقایان: بازخرید سنوات خدمت برای افرادی که حداکثر دارای 26 سال سابقه پرداخت حق بیمه اعم از داخل یا خارج دانشگاه (با احتساب دو سال سنوات خدمت سربازی) می باشند، به ازای هر سال خدمت در دانشگاه با پرداخت 45 روز حقوق به شرح مندرج در آخرین حکم حقوقی (با کسر حق تاهل، حق اولاد و حق مسکن) امکان پذیر می باشد.

*توضیح اینکه:

1- با توجه به پیگیری های انجام شده در صورت ارسال به موقع مدارک و تایید نهایی اداره کل امور اداری و منابع انسانی، تامین اعتبار و پرداخت نهایی ظرف مدت 15 روز صورت می گیرد.

2- بازخرید سنوات آن دسته از اعضای هیات علمی متقاضی (با هر میزان سابقه پرداخت بیمه) که تصدی یکی از پست های سازمانی مصوب مدیرکل و بالاتر را عهده دار باشند با دریافت کمتر از 45 روز حقوق به ازای هر سال خدمت، منوط به اخذ مجوز از اداره کل امور اداری و منابع انسانی صورت می گیرد.

3- سنوات خارج از دانشگاه ذینفع، مشمول بازخرید نمی گردد و وجهی از این بابت قابل پرداخت نیست.


( ۳۳ )

نظر شما :