دیداربا وزیر راه و شهرسازی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۷ کد : ۵۳۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۰
دکتر سید احمد رسولی نژاد نژاد نماینده منتخب مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ودکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،دکتر ابراهیم ذوالقرنین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دیدارکردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن: دکترحسن  شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ود کتر سید احمد رسولی نژاد  نماینده منتخب مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی  با وزیر راه و شهرسازی دیدار کردند

دراین دیدار درخواست مردم مومن وانقلابی  وخانوادهای شهدا رودهن  برای احداث بیمارستان مطرح و دراین خصوص  قطعه زمینی با مساحت 14/5 هکتارکه  درسال  1383در اختیار دانشگاه قرارگرفته گزارش مفصلی ارائه شد  وازآنجائیکه تاکنون قرارداد واگذاری  زمین مذکور از سوی وزارت مسکن به دانشگاه انجام نشده که دکترشهرکی پور از  مهندس اسلامی وزیر راه وشهرسازی  درخواست کرد تازمین مذکور برای ارائه خدمات بهداشتی با قیمت مصوبه سال هشتادوهشت دراختیاردانشگاه قرارگیرد مهندس اسلامی  دستورمساعدت جهت حل مشکل فوق رابه معاون مسکن شهرسازی صادر  نمودندکه مقرر گردید تا دراسرع وقت مقدمات  حل این مسئله صورت گیرد


( ۲ )

نظر شما :