تالیف کتاب تقوی بنیان بهداشت روانی در واحد رودهن

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۳ کد : ۵۱۸۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۸
محسن محمد کریمی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن موفق به تالیف و چاپ کتاب تقوی بنیان بهداشت روانی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن وی که دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی می باشد در مقدمه این کتاب آورده است:  مکتب اسلام و قرآن کریم به منظور دستیابی به خودشناسی و رشد شخصیت و ارتقای نفس انسان به مدارج کمال انسانی، مناسبترین و بهترین راهی را که بتواند زمینه خوشبختی دنیا و آخرت او را فراهم کند، به وی نشان داده است. در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فطرت وجودی انسان و حالات گوناگون روان او را متذکر شده و علل انحراف و بیماری و همچنین راههای تهذیب و تربیت، و معالجه روان انسان را به طور جامع نشان داده است. ما می توانیم به کمک حقایقی که در قرآن و مکتب عظیم اسلام، درباره انسان و صفات و حالات گوناگون روانی او آمده است، بخوبی شخصیت انسانی خویش را رشد دهیم و همچنین انگیزه های اصلی محرک رفتار انسان و عواملی را که در هماهنگ کردن شخصیت و تکامل و ایجاد بهداشت روانی او تأثیر بسزائی دارند بشناسیم.

در ادامه می افزاید: یکی از متغیرهایی که در بهداشت روانی می تواند نقش سازنده و مؤثر داشته باشد رفتارهای مذهبی است. از جمله کارکردهای مذهب در بهداشت روانی پروراندن رویکردی پیشگیرانه نسبت به آسیب ها است. در کتاب «تقوی بنیان بهداشت روانی» نقش پیشگیرانه «تقوی» را در بهداشت روانی فرد و جامعه مورد بررسی قرار می دهیم.

 


نظر شما :