بازدید ازدانشکده پردیس بین الملل وبیمارستان دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

۲۴ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۸ کد : ۴۸۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۹۳۲
بازدید دکتر احمد فخری رئیس نظارت و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیردولتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه دانشگاه آزاداسلامی ، دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پژشکی آزاد اسلامی استان تهران از بیمارستان و دانشکده پردیس بین الملل واحد رودهن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن : با حضور دکتر حسن شهرکی پور رئیس واحد رودهن، دکتر ابراهیم ذوالقرنین معاون توسعه مدیریت و منابع ،دکتر احمد فخری رئیس نظارت و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیردولتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه دانشگاه آزاداسلامی، دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پژشکی آزاد اسلامی تهران از بیمارستان و دانشکده پردیس بین الملل مستقر دردانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بازدید نمودند.

 

 

 


( ۴ )

نظر شما :