پذیرش مقاله استاد رودهن در همایش بین‏المللی ترکیه

۱۳ دی ۱۳۹۰ | ۱۴:۱۷ کد : ۴۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۷۱۴
مقاله رئیس اداره تربیت بدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در همایش بین‏المللی ترکیه چاپ شد...
 
مقاله رئیس اداره تربیت بدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در همایش بین‏المللی ترکیه چاپ شد.
 مقاله بهرام صالح‏نیا، رئیس اداره تربیت بدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با عنوان « نگرش دانشجویان فعال و غیرفعال حرکتی نسبت به تربیت بدنی و ورزش» در دومین همایش بین‏المللی که از بیست و هشتم تا سی‏ام اکتبر 2011 در ترکیه برگزار شد، به تایید رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در تشریح هدف خود از ارائه این مقاله گفت: در این تحقیق، 368 دانشجوی دانشگاه آزاد در چهار گروه و به وسیله پرسشنامه و با در نظر گرفتن شش مولفه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
صالح‏نیا بیان داشت: این مولفه‏ها اموری از قبیل تناسب اندام، ریسک‏پذیری، تخلیه هیجانی، شرایط سخت و . . . بود که دانشجویان در آن مورد سنجش قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: تحقیقات آماری نشان داد که مولفه ریسک‏پذیری در افراد فعال و ورزشکار بسیار بالاتر از افراد غیرفعال است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن افزود: در مولفه‏های دیگر بین نمونه‏های فعال و غیرفعال تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نظر شما :