نقص عضویت بیمه مازاد درمان

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۴ کد : ۴۵۸۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۶۱

نظر به اینکه پس از بررسی مدارک و مشخصات ثبت شده بابت عضویت بیمه مازاد درمان در سیستم ساجد، برخی از اطلاعات درج شده دارای ایراد و نقص بوده و به کارتابل شخصی افراد اعاده گردیده است، لذا خواهشمند است کلیه کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی با مراجعه به سایت مذکور و کنترل پیام دریافتی، از صحت و تکمیل شدن فرآیند ثبت نام اطمینان حاصل نمایند.

 بدیهی است تا زمان رفع نواقص احتمالی از سوی فرد متقاضی، عضویت ایشان در بیمه تکمیلی مازاد درمان قطعیت نخواهد یافت.

 

امور اداری دانشگاه


نظر شما :