( ۱۹ )

نظر شما :

محمد جواد ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸
سلام از مسئولین محترم اموزش سوال میکنم چرا ثبت نام سنواتی ها باید حضوری باشد ؟ ما که ترم قبل مجوز از دانشگاه و نظام وظیفه گرفتیم ونظام وظیفه نیز بلا استثنا تاریخ های نیم سال دوم را تا آخر شهریور صادر می کند هیچ دانشگاهی تابستان را برای سنواتی ها نمی بندد(از واحدها سوال کنید) دانشجویان عدم مراجعه در ترم قبل هم که سیسستم اتوماتیک اجازه ثبت نام نمی دهد خواهشا سیستم را باز نمایید تا مجبور نشویم یک روز بی مورد از کرج با این گرمای تابستان تا رودهن بیاییم
جاسم ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱
سلام چرا واحد رودهن با همه واحدها متفاوت است هیچ واحدی سیستم ثبت نام دانشجویان سنواتی را در تابستان نمی بندد همه دوستانم در واحدهای دیگر سیستمی ثبت نام میکنند ولی ما باید از ورامین حضوری بیاییم .این انصاف است ؟
ازیتا صلواتی ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | ۰۳:۰۲
تابستان ۱۰ واحد داده شود