کارگاه عوارض پشت میز نشینی و راههای درمان آن

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۷ کد : ۳۸۹۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۲۶

کارگاه پشت میز نشینی ویژه کارکنان برگزار میگردد.

۱۶ اسفند۹۶ چهارشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۶

مبلغ ثبت نام ۵۰۰۰ تومان(لطفا روز حضور  به مسئول کارگاه آقای دکتر شعبانی پرداخت نمایید.)

 

مدرسین:دکتر شعبانی و دکتر سهرابیان


( ۳ )

نظر شما :