دکتر حیدری ریاست واحد رودهن:ارج نامة شادروان دکتر محمدعلی فرجاد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۱۵:۴۷ کد : ۳۶۸ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۵
با تقدیم افضل تحیّات به روان پاک استاد دکتر محمدعلی فرجاد و تجدید ارادت به ساحت این معلّم توانا، بویژه در ایّام...


به نام خدا
                    والذین اوتواالعلم درجات             
ارج نامة شادروان دکتر محمدعلی فرجاد و خاندان فرهیخته و گرامی ایشان

با تقدیم افضل تحیّات به روان پاک استاد دکتر محمدعلی فرجاد و تجدید ارادت به ساحت این معلّم توانا، بویژه در ایّام فرخندة بزرگ داشت مقام و منزلت معلّم و تقدیر و تشکر از سرکار خانم مریم کاشانی (فرجاد) همسر نیکو خصال استاد- که خود از معلّمان برجستة آموزش و پرورش هستند- و همّت بلندشان در اهدای کریمانة یک هزار جلد کتاب تخصصی در زمینة ادب فارسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی و آثار پژوهشی به فارسی، انگلیسی و فرانسه به دانش‌گاه آزاد اسلامی- واحد رودهن و نیز با احترام به فرد فرد این خاندان بزرگ فرهنگی و دانش گاهی، مخصوصاً فرزند ارشدشان خانم سارا فرجاد، دبیر دانا و مدرّس توانای دانش‌گاه آزاد اسلامی، فرصتی است مغتنم تا در این مراسم باشکوه از خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر محمدعلی فرجاد در عرصة تعلیم و تربیت و در حوزة پژوهش، تالیف و ترجمه، نشر مقاله و ارائة طرح های ابتکاری، بشایستگی تقدیر و از مکارم و فضایل معنوی و تعهّد راستین ایشان در حفظ و اشاعة فرهنگ انسان ساز و هنرآفرین سرزمین توحیدی ایران، ببایستگی تجلیل شود.
دانش‌گاه آزاد اسلامی- واحد رودهن، براستی مکرمت همسر کریم النفس استاد را در اهدای کتاب-که در حقیقت تحقّق منویّات خود ایشان هم هست- با همة حرمت و اعتبارش، وسیله و ذریعه‌ای مناسب یافت تا جبران مافـات کند و از تأخیــری که در ارج گزاری از خدمات این استاد فرهیخته صورت گرفته است، پوزش بخواهد.
به ملاحظة ارزش مضاعف این مکرُمت، ضمن تشکر از حضور خاندان فرهیختة دکتر فرجاد،‌ بویژه جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی دوست بزرگ وار و ریاست سابق این دانش گاه و برادر گران قدر، دوست و هم کار گران مایه ام – استاد دکتر محمود قنادان- و فرزند برومند آن شادروان، دانش پژوهان گران مایه: سارا، سهیــلا، سروش، مه ناز و فرناز فرجاد و دامادهای گرامی و با درود به روان زنده یاد دکتر منصور قنادان، برادر دیگر استاد و رئیس با کفایت دانش‌کدة علوم اجتماعی واحد رودهن، این لوح تقدیر با بزرگ داشتی به پهنای ابدیّت حضور سرکار خانم مریم کاشانی (فرجاد) به عنوان یکی از مظاهر درخشان فرهنگ مادری تقدیم و عزّت و حسن عاقبت و توفیق روزافزون ایشان و همة اعضای خاندان فرجاد و نیز شادی روان آن معلّم والا را از خداوند بزرگ مسألت می کند و با بیت هایی چند در فضیلت کتاب، این هدیّت والای فرهنگی را ارج می نهد:

  سُرنای دل و لذّت جانسـت کتاب           چون جلوة حقّ در لَمَعانست کتاب
نور سیه از جوهر ذاتش جاریست         گویی که حقیقت جهانسـت کتاب
 بر گونــة ذات حقّ ز آن سیهــی           بسیار نشانِ بی نشانســـت کتاب
فرجادِ ازل ز رمز «لاریب» گشود          این نکته که تا ابد «قُرانست کتاب»

دکتر غلام حسین حیدری
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


نظر شما :