لیست رشته های مصوب در شورای گسترش استان تهران

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۳ کد : ۳۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۹
لیست رشته های مصوب در شورای گسترش استان تهران که تاکنون مورد موافقت قرار گرفته اند:

1.مطالعات خانواده مقطع دکتری تخصصی
2.جامعه شناسی مسائل ایران مقطع دکتری تخصصی
3.روانشناسی بالینی مقطع دکتری تخصصی
4.مهندسی عمران -مهندسی زلزله مقطع کارشناسی ارشد
5.زیست شناسی علوم گیاهی مقطع کارشناسی ارشد
6.مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد
7.آلودگی محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد
8.ادبیات مقاومت مقطع کارشناسی ارشد
9.مکانیک ماشین های کشاورزی مقطع کارشناسی ارشد
10.کشاورزی اکولوژیک مقطع کارشناسی ارشد
11.باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد
12.زیست شناسی سلولی مولکولی بیوشیمی مقطع کارشناسی 1391/11/30    11:03:04


نظر شما :