فطر؛ عید فطرت های پاک و خداجو

۱۲ شهریور ۱۳۹۰ | ۱۴:۳۵ کد : ۳۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۴
عید فطر،پاداش افطارهای خالصانه و بی ریاست، عید فطر مهر قبولی آزمونی سی روزه است، عید فطر ، پایان نامه دوره کامل...
عید فطر،پاداش افطارهای خالصانه و بی ریاست، عید فطر مهر قبولی آزمونی سی روزه است، عید فطر ، پایان نامه دوره کامل ایثار و خداجویی است.
این روز روز مزد گرفتن از تلاش های سی روزه است . روز عیدی گرفتن از درگاه الهی . امروز همه شادمان اند که توانسته اند از آزمون سی روزه صیام سر بلند بیرون آیند .
در فرهنگ اسلام ، عید معنایی والا و سازنده دارد . امام علی (ع) می فرماید : هر روزی که در آن معصیت خدا نشود روز عید است .
روز عید فطر را می توان روز مبارزه با طاقوت نیز بر شمرد و اجتماع شکوه مردم را در این روز به منظور نشانی از یک پارچگی مسلمانان بر شمرد .
مهرورزی مومنان به یکدیگر و کنار گذاشتن کینه ها ، رایحه خوش اتحاد و همدلی را در جامعه می گستراند و دشمن همواره در کمین ، از این وحدت خشمگین می گردد و شیطان ذلیل می شود.
حرکت دسته جمعی مردم به سوی میعاد گاه عاشقان برای برگزاری نماز با شکوه عید خود مبارزه ای با استکبار شمرده می شود و تکبیرهای قبل از نماز هم ضربه ای کوبنده بر طاغوت است زیرا دشمنان از تکبیر وحشت دارد و همان گونه که انقلاب اسلامی ایران با شعار ا... اکبر قدرت رژیم استبدادی پهلوی را در هم شکست .
در عیدهاست که زندگی تولد می یابد و حرکت آغاز می شود . پس جامعه ای که عید ندارد ، تاریخ و حرکت نیز ندارد . در مکتب ما پایان رمضان عید است .
عید تحول، آغاز و البته نجات بخش روزهای دیگر ، اگر در رمضان درس شعله ورگشتن را نیاموزی و در عیدش حرارت خورشید را نیابی و در پیوستن با خورشیدهای دیگرش ، قدرتی عظیم به دست نیاوری ، پس محکوم زمستانی و در بند یخبندان ، پس بکوش تا از رمضان شعله ای گیری و سرما را بسوزانی . بکوش تا پایان رمضان عید گردد عیدی که خورشیدش گرمای ایمان را بر درختان مرده می تاباند .

نظر شما :