قابل توجه استادان ارجمند و کارکنان محترم:عدم ثبت کارکرد و عدم درج سابقه تأمین اجتماعی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۵ کد : ۳۱۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۶۱

به استناد بخشنامه شماره ۵۰/۸۳۸۴۸ مورخ ۹۵/۱۱/۱۷ چنانچه هریک از پرسنل شاغل دردانشگاه اعم از رسمی و قراردادی درمدت اشتغال بکار در دانشگاه مدعی عدم ثبت کارکرد و عدم درج سابقه تأمین اجتماعی می باشند، مراتب را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۲/۴ کتباً به همراه مستندات به اموراداری واحد اعلام نمایند. لذا کارکنان محترم می توانند جهت مشاهده سوابق و بررسی مغایرت، به سایت تأمین اجتماعی به آدرس www.tamin .ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور ارائه گردد از سوی سازمان مرکزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.


azad_eslami_roudehen@
معاونت اداری و مالی - روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


نظر شما :