کتاب بنیادهای نظریه های توسعه اقتصادی توسط دکتر فرزاد هاشمی استاد دانشگاه آزاداسلامی رودهن تالیف گردید.

۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۳ کد : ۲۹۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۴۵
رودهن:روابط عمومی دانشگاه ، کتااب بنیادهای نظریه های توسعه اقتصادی (با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان) توسط دکتر فرزاد هاشمی استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن در پاییز 1395 تالیف گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن: این کتاب شامل مجموعه مباحث نظریه ها و نیز دیدگاه ها و مدل های اقتصاد دانان توسعه از گذشته تا حال می باشد

پیوستگی مطالب کتاب به گونه ای منسجم و قابل فهم برای دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی است ، فصول نخست در مورد ایدیولوژی ونسبت علوم تجربی و علوم انسانی و فصول بعد به ترتیب  ، به تعاریف و مفاهیم ،متدولوژیاقتصاد ،رابطه تمدن ، فرهنگ و توسعه و نیز نظریه های توسعه اقتصادی و در فصول بعد به استراتژی های نوین توسعه پرداخته شده است. همچنین برای نخستین بار اقتصاد دانش بنیان در فصل آخر واکاوی شده است.

نوآوری کتاب مذکور شیوه تنظیم مباحث آن است بطوری که نظریه های اقتصاد دانان توسعه از سال 1970 به بعد تا 2010 نیز به نظریه های کلاسیک اضافه شده است این در حالی است که معمولا در کتب توسعه اقتصادی نظریه های توسعه تا سال 1970 آورده میشود.

همچنین در این کتاب مبحث استراتژی های جدید توسعه اقتصادی شامل پنج استراتژی که جزو مباحث پرچالش و نیز نو در علم اقتصاد می باشد برای نخستین بار آورده شده است.

این در حالی است که همانطور که ذکر شد در فصل هفتم کتاب بصورت تفضیلی در مورد اقتصاد دانش بنیان ، تعاریف و مفاهیم و نیز کشف جعبه سیاه دانش و مدل سازی های مرتبط با آن و معیارها و شاخص های اقتصاد دانش بنیان و اثر آن بر فرایند توسعه اقتصادی کندوکاو شده است .

کتاب مذکور توسط انتشارات هوشمند تدبیر در پاییز 1395 چاپ و مخاطبین اصلی کتاب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اقتصاد و مدیریت هستند.


( ۵ )

نظر شما :