مدیر‌کل برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه رودهن عنوان کرد:

تصیمات اوپک تاثیری بر بازار سرمایه ایران ندارد

۱۵ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۳ کد : ۲۹۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۲
رودهن:روابط عمومی دانشگاه ، مدیر‌کل برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن گفت: با توجه به اینکه بیشتر بازارهای کشور وابسته است و تولید داخلی کشور بسیار پایین است تاثر چندانی را بر بازار سرمایه ایران نخواهد گذاشت.

سید فرزاد هاشمی، در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی رودهن گفت: هر چقدر که درآمد نفتی افزایش پیدا می کند باعث ورود دلارهای بیشتری به کشور خواهد شد، افزایش عرضه دلار در کشور به طور قطع با کاهش قیمت دلار در بازار همراه خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: در صورت افزایش قیمت نفت ارزش پول داخلی هم افزایش پیدا می یابد. به گونه ای که هر چه میزان صادرات یک کشور بیشتر بشود پول ملی آن کشور هم ارزش بیشتری پیدا می کند.

به گفته مدیر‌کل برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان واحد رودهن، کاهش قیمت نفت در حال حاضر باعث تضعیف ارزش پولی ریال شده و در مقابل افزایش قیمت دلار شده است.

وی گفت: طی چند وقت اخیر برعکس صحبت های شده همراه با افزایش قیمت نفت ارزش پول داخلی هم تقویت شده است.

هاشمی تاثیر تصمیمات اخیر اوپک بر روی بازار سرمایه را اینگونه بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر بازارهای کشور وابسته است و تولید داخلی کشور بسیار پایین است تاثر چندانی را بر بازار سرمایه ایران نخواهد گذاشت اما در صورتی که بحث صادرات غرنفتی مطح بود به طور قطع بر بازار ایران تاثیرگذار بود.

مدیر‌کل برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان واحد رودهن به ریسک هایی که بازار سرمایه ایران را تهدید می کند اشاره کرد و گفت:

ریسک های رانت خواری و همچنین ورود دولتی ها و شبه دولتی ها در بازار سرمایه ایران، ریسک هایی است که باعث عدم شفافیت بورس شده است و همین امر منجر به مورد تهدید قرار گرفتن بورس ایران شده است.

وی در پایان گفت: مسایل ذکر شده باعث شده تا معاملات توسط مردم انجام نشود بلکه از طریق شبه دولتی ها و دولتی ها انجام میشود و بیشتر بازار سرمایه در دست آنهاست.


نظر شما :