راه اندازی آزمایشگاههای ترودینامیک ودینامیک وارتعاشات

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۱۵:۱۶ کد : ۲۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۴۱
آزمایشگاههای ترمودینامیک و دینامیک وارتعاشات گروه مهندسی مکانیک راه اندازی وتجهیز گردید. مهندس حیدربیگی سرپرست کارگاه وآزمایشگاههای گروه افزود : آزمایشگاههای مذکور جهت ترم آینده آماده ارایه خواهد بود .

نظر شما :