فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی دررودهن منتشرشد

۲۸ بهمن ۱۳۸۹ | ۱۵:۳۵ کد : ۲۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۴۱
فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با صاحب امتیازی ؛دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ومدیر مسئولی دکترغلامحسین حیدری انتشاریافت .


فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با صاحب امتیازی ؛دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ومدیر مسئولی دکترغلامحسین حیدری انتشاریافت .
به گزارش خبرنگارآنا:دراین فصلنامه عناوین زیربه چاپ رسیده است
-بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارت های مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

دکتر غلامحسین حیدری –قنبرعلی دلفان آذری

-رابطه بین فشارروانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهرتهران

دکتر محمد نقی ایمانی –فرزانه بنیاب

-بررسی راهکارهای توسعه کارآفرین درآموزشکده های فنی وحرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رمضان جهانیان

بررسی ومقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس پایه وعلوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهربه منظورارائه روش های ارتقاءکیفی این مهارت ها

دکترعزت اله نادری-دکترعلی شریعتمداری –دکترمریم سیف نراقی –محمد حاجی زاده

-مقایسه عملکرد مدیریت دبیرستان دخترانه دولتی وغیردولتی شهرتهران

-دکترغلامعلی سرمد

-تاثیرداستان های مثنوی معنوی مولانا برمیزان مهرت پرسشگری خلقی نوجوانان

دکترشهره شکیبایی –یاسرکلیجی –جواد خلعتبری

-پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان براساس متغیرهای زمینه ای

دکترحسن غریبی –دکترذلیخا قلی زاده-جلال غریبی

-سیره مدیریتی پیامبردرمواجهه با اهل کتاب

دکترسیداحمد میریان-دکتر عین اله مظلومی –بنفشه مفیدی

درسرمقاله این فصلنامه دکترحیدری عنوان کرد:

چندین سال پیش (عزیز نسین)نویسنده لائیک ترکیه دریک سخنرانی جنجال برانگیزگفت:شما مسلمانان منتظرید تا غربی ها یک چیزی را کشف یا اختراع کنند،آنگاه داد وفریاد راه می اندازندکه این نکته جدیدی نیست .این پدیده راقبلا هم قران واحادیث ما گفته است .

من به عنوان یک مسلمان می خواهم بگویم :

1-آنچه ما مسلمانان ادعا می کنیم که قران کتاب آسمانی است ،کاملا درست است ونیزاین که قران به بسیاری ازاین حقایق هستی اشاره کرده است ،نیز سخن درستی است .اما ...

2-این سخن هم متاسفانه درست است که ما مسلمانان قدرت تفکر وعقلانیت ودرایت خود را به کار نمی اندازیم ومنتظر می مانیم تا غربی ها همه اختراعات واکتشافات ورمزورازهای جهان هستی را به نام خود ثبت وضبط کنند.

بنابرین :

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست ازمسلمانی ماست

در این مقاله یکی ازرازها ورمزهای کشف شده حقایق جهان هستی را که قران واحادیث ما به آن تصریح کرده اند ،اما ظاهرا کشف آن به نام غیرمسلمین ثبت شده یعنی موضوع (حرکت وکرویت زمین )رابه بحث وبررسی می نشینیم .

به امید روزی که ما مسلمین با فعال کردن عنصر عقلانیت وتفکرباردیگرعظمت علمی وتمدن اسلامی رادرعرصه هزاره سوم به تماشا بنشینیم .

وی درمورد حرکت وکرویت زمین درنگاه قران واحادیث گفت:امروزاختلافات اوقات درنقاط مختلف زمین واین که شب وروزوصبح وظهرنقاط خاوری با مناطق باختری کاملا اختلاف دارد،روشن ترین دلیل برای کروی بودن زمین است واگرزمین مسطح بود ،باید اختلاف وجود نداشت.

درقران وروایات ما اشارات لطیف وزیبایی به این مطلب شده است ،آن جا که می فرماید:آیه 17سوره الرحمن (رب المشرقین ورب المغربین )(پروردگاردو مشرق ودو مغرب .)

ایه 40 سوره معارج :(فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون)(پس به پروردگار همه مشرق ها ومغرب ها سوگند که ما تواناییم .)

این آیات به طور واضح به کروی بودن زمین اشاره می کند،بدین معنی که تعدد مشرق ومغرب تنها درصورت کروی بودن زمین قابل توجیه است :زیرا درحالی که خورشید نسبت به ما درافق مشرق ،درحال طلوع است نسبت به عده دیگر درهمان زمان درافق مغرب است وبا عکس.

زیرا برفرض مسطح بودن زمین ،یک مشرق ویک مغرب بیشتر وجود ندارد وبرفرض کرویت آن هرنقطه ای برای نقاط شرقی تر مغرب وبرای نقاط غربی تر مشرق است


( ۲ )

نظر شما :