اخلاق حرفه ای در برگیرنده اخلاق فردی و اخلاق شغلی است

۲۳ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۹ کد : ۲۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۲۱
رعایت اخلاق حرفه‌ای در سازمان، امری لازم و ضروریست تا سازمان از یک سو، جامعه را دچار...

اخلاق حرفه ای در برگیرنده اخلاق فردی و اخلاق شغلی است

رعایت اخلاق حرفه‌ای در سازمان، امری لازم و ضروریست تا سازمان از یک سو، جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلندمدت خود را تضمین کند.
به گزارش خبرنگار آنا دکتر فریده دوکانه ای گفت: آن چیزی که در مواجهه با مفهوم اخلاق حرفه‌ای باید مدنظر ما قرارگیرد، این است که ابتدا اخلاق حرفه‌ای در برگیرنده اخلاق فردی و اخلاق شغلی است، اما از هر 2 فراتر رفته و به سازمان به منزله یک مجموعه حقوقی نظر می‌کند.
وی گفت: امروزه رویکردی استراتژیک نسبت به مسئله اخلاق حرفه‌ای پیدا شده و به همین دلیل مسئولیت معنوی شرکت به مدیران استراتژیست سپرده می‌شود، نه به واحد پرسنلی و نه حتی به مدیران اجرایی.
رئیس دانشکده علوم تربیتی و مشاوره واحد رودهن گفت: در حوزه اخلاق باید 2 نوع رویکرد "فضیلت گرایانه"و "مسئله محور" را از یکدیگر تفکیک کرد. نگرش سنتی به معضلات اخلاقی صرفاً فضیلت محور است نه مسئله محور در حالیکه آنچه از معضلات اخلاقی سازمان یا موسسه گره گشایی می‌کند، رویکرد مسئله محور است چون معضل اخلاقی، یک مسئله است و برای حل اثربخش آن نیازمند کسب تخصص و مهارت هستیم.
وی گفت: امروزه موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیطهای کسب وکار شامل:
فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه‌ای، فرافکنی، مشتری مداری بصورت ابزارنگری و نه اصیل نگری، فقدان انگیزش، نارضایتی شغلی، فقدان مهارت تصمیم‌گیـــری، بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی (تعارضــات اخلاقی دو نوع می باشد تعارضات در اصول اخلاقی و تعارضات در مسئولیت های اجتماعی)، فقدان نظام‌های جامع و اخلاقی، موانع فیزیکی و روانی محیط کار، لقمه انگاری بجای امانت انگاری
دکتر دوکانه ای در مورد پیشگیری و درمان تحویلی‌نگری گفت: برای پیشگیری تحویلی نگری در ترسیم مسئولیتهای اخلاقی بنگاههای کسب و کار تدوین سند جامع اخلاقی موسسه یا سازمان از نظر برخی صاحبنظران توصیه شده است این سند متضمن اصول اخلاقی، منشور اخلاقی سازمان و عهدنامه اخلاقی کارکنان و مدیران است.برای درمان معضلتحویلی نگری باید اخلاق حرفه‌ای را بسیار گسترده‌تر از قوانین و مقررات، مسئولیت‌های حرفه‌ای، هنجارهای جاری مشاغل، مسئولیتهای اخلاقی منابع انسانی، اصول اخلاقی و عهدنامه‌های اخلاقی حرفه‌ها در نظر گرفت.
تدوین سند جامع اخلاقی شرکتها و  موسسات که به روش پویا و چالش روش‌مند رهیافت‌ها تهیه می‌شود راه حل مناسبی برای این معضل بنظر می‌رسد.
و نیاز امروز جامعه به شرح زیر می باشد:
مسئولیت‌پذیری، برتری‌جویی و رقابت‌طلبی، صادق بودن، احترام به دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران، وفاداری
و نکتة اساسی این است که ما باید از تلویحی‌نگری دربارة اخلاق حرفه‌ای پرهیز کنیم. چهارم آنکه‌ اخلاق سازمانی نه لزوماً فرد ـ وابسته و نه حتی سازمان ـ وابسته و نه محیط ـ وابسته است؛ بلکه عوامل فردی، محیطی و سازمانی در آن تأثیر دارد. بنابراین، ما در پرداختن به اخلاق، نیازمند نگرش سیستمی هستیم. غفلت از این عوامل در مقام تبیین و تحلیل معضلات اخلاقی، تصمیم‌گیری ما را از واقع‌بینی دور خواهد کرد.
وی اصول راهبردی اصلی (در اسلام) را اینگونه بیان کرد:  احترام اصیل و نامشروط به انسان‌ها، رعایت آزادی انسان‌ها، برقراری عدالت در مورد انسان‌ها، امانت‌ورزی در رفتار و بینش شخصی.
و اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری جمهوری اسلامی باید هویت اسلامی داشته باشد و مبتنی بر اخلاق اسلامی شکل بگیرد. برای داشتن هویت اسلامی اخلاق حرفه‌ای در کشورمان، به چهار دلیل می‌توان اشاره کرد: الف) از لحاظ فرهنگی به دلیل وابستگی تودة مردم کشورمان به نظام عقیدتی اسلام؛از لحاظ دینی به دلیل جداناپذیری اخلاق از دین در متن دین اسلام؛ج) نیاز به پویایی درون فرهنگ اسلامی با توجه به مواجهة آن با چالش جهانی‌شدن؛د) از لحاظ نظام حکومتی، الزام به حکومت دین‌مدار در نظام حکومت دینی و از لحاظ قانونی، به تأکید قانون اساسی ـ در اصل هشتم ـ بر تصویب قوانین اسلامی در کشور. نظام اخلاق اسلامی به گونه‌ای است که با اخلاق حرفه‌ای در هم آمیخته و تفکیک‌ناپذیر است؛ زیرا در این نظام ملاک نهایی و نهایت سعادت بشری، الله است و انسان در مقام خلیفه و جانشین الهی در زمین، محور توجهات اخلاقی است؛ بدین معنا که خشنودی انسان و خدمت به او موجب رضایت و تقرب به خداوند می‌شود؛ از این‌رو، نظام اخلاق اسلامی با توجه به ملاک نهایی، در صدد است با ارائه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اخلاقی در سطح حرفه و زندگی اجتماعی و همچنین با در نظر گرفتن پیشرفت‌های مادی در جهت بهبود زندگی انسان‌ها، زمینة سعادت و کمال حقیقی بشر را فراهم آورد.
در نهایت می توان گفت که جامعه اسلامی در این مسیر قرار گرفته است ولی همچنان کار داریم و تا تحقق واقعی این موضوع مسیر طولانی در پیش است.
رودهن: خبرگزاری آنا-ایرج صادقعلی
1393/4/23 10:39:09


( ۱۲ )

نظر شما :