دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
7معاونت سماءومدارس سماء-76509282
48رییس و کارشناس معماری-76501810
67رییس آموزش گروه ادبیات-76508090
101انتظامات ساختمان شهید فخری زاده-76509536
103انجمن علوم اجتماعی-76502506
116آزمایشگاه فیزیک ( مرکز )-76503109
151بوفه ساختمان مرکزی-76503458
177دبیرخانه ( فکس )-76507665
212رییس آموزش فنی مهندسی-76507123
214راهنمایی پسرانه سماء-76506715
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.