دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
190دفتر مسئول آزمایشگاهها2296
194دفتر مشاوره ( استادان خواهر )2396
195دفتر معاونت دانشکده مشاور و علوم تربیتی2330
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
191دفتر نهاد رهبری مجتمع ۱222976502056
184دفتر گروه ادبیات فارسی249176504550
185دفتر گروه اقتصاد2249-2226
188دفتر گروه مشاوره2393
186دفتر گروه کارشناس کشاورزی2518
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.