دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
157خدمات اداری ( مجتمع )222076506685
159خدمات مجتمع ۱222076506685
158خدمات مرکز244076503467
161دارالقران ( مرکز )2494
160دارالقران کریم ( مجتمع )228976509023
162دانشکده ادبیات فارسی2491
163دانشکده علوم تربیتی و مشاوره2394
164دبیر خانه آموزش2524-2285
166دبیرخانه ( رئیس ) کارکنان2344-2369
165دبیرخانه ( فکس )76507665
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.