دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
257---
107آبدارخانه ریاست2316-
108آزمایشگاه تاسیسات برقی و مکانیک2361-
109آزمایشگاه تخصصی کامپیوتر ( مجتمع۱ )2337-
110آزمایشگاه حشره شناسی و شیمی2492-
111آزمایشگاه خاک شناسی2340-
112آزمایشگاه روباتیک2294-
113آزمایشگاه ریز پردازنده و مدار الکترونیکی2293-
114آزمایشگاه شیمی گروه کشاورزی2205-
115آزمایشگاه فیزیک ( مجتمع )2295-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.