دفتر تلفن


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
50رییس اداره آموزش2285
51رییس اداره طراحی2310
52رییس اداره رسیدگی به اسناد2366
53رییس اداره نقلیه225876504265
54رییس اداره نگهداری و تعمیرات229176507650
55رییس اداره حقوقی232176507635
56رییس اداره طراحی (کارشناس عمران )2310
57رییس اداره فارغ التحصیلان221276502504
58رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
59رییس اداره آموزش زبان2281