دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
1ریاست دانشگاه2237-
2معاونت اداری و مالی222576507673
3معاونت آموزشی222476507634
4معاونت پژوهشی221676506887
5اداره پایان نامه ها251776507663
6معاونت دانشجویی236776507632
7معاونت سماءومدارس سماء-76509282
8معاونت فرهنگی223876507661
9معاونت عمران231176507660
10مدیر امور مالی2324-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.