دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
229گزینش2314
288گروه گرافیک2336
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
284گروه کتابداری2334
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
228گروه معماری ( دفتر آموزش )232876509401
227گروه معارف ( مجتمع )2254
226گروه معارف ( دفتر اساتید)2341
225گروه محیط زیست ( مدیر )2501
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.